HIGIENE BUCAL

Les nostres higienistes, totes elles titulades, a més de realitzar les higienes bucals, s’encarreguen de mantenir informats i motivats els nostres pacients. Ambdues funcions són de vital importància per l’èxit del tractament.

En tots els tractaments periodontals i implantològics, la higiene bucal té gran importància. En la fase preparatòria desinflama la geniva preparant el pacient per a la fase quirúrgica i un cop acabada aquesta, comença el manteniment. Per mantenir una boca sana i evitar re-infeccions o recidives, és necessari anar realitzant controls periòdics i higienes de manteniment.

Els implants pateixen periimplantiits de la mateixa manera que les dents pateixen periodontitis, per això precisen la mateixa cura i manteniment periòdic després de la seva col·locació.

També tractem l’halitosi (mal alè) que en un 80% la causen les infeccions a la cavitat bucal.