CIRURGIA MUCOGINGIVAL

La cirurgia mucogingivalaporta solucions tant funcionals com estètiques al nostre somriure.

La cirurgia mucogingival és la cirurgia plàstica de les genives. S’utilitzen les tècniques més avançades que reparen i corregeixen tots aquells defectes estètics i funcionals com recessions de les genives, pigmentacions i altres taques, excés de geniva, lesions produïdes per pírcings…

Existeixen diferents tècniques quirúrgiques mitjançant empelts de geniva, del mateix pacient o al·loempelts, que permeten realitzar recobriments de les recessions gingivals i/o preparar la geniva per adaptar ponts convencionals o ponts sobre implants. Amb tot això aconseguim tenir un somriure sa i estètic.