AVÍS LEGAL

CONDICIONS GENERALS D’ÚS

Clínica Rumeu l’informa que l’accés i ús d’aquesta pàgina web i tots els subdominis i directoris inclosos sota la mateixa (en endavant el website), així com els serveis o continguts que mitjançant aquest es puguin obtenir, es troben subjectes als termes que es detallen en aquest avís legal, sens prejudici de que l’accés a algun d’aquests serveis o continguts pugui requerir l’acceptació d’unes Condicions Generals, o particulars, addicionals.

Clínica Rumeu es reserva el dret a efectuar canvis en el website sense fer cap avís previ, amb l’objectiu d’actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar els continguts del website o del seu disseny. Els continguts i serveis del website s’actualitzen periòdicament, pel que li suggerim que comprovi sempre la vigència i exactitud de la informació, serveis i continguts recollits en el website, així com la revisió del present avís legal.

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, els sons, les animacions, el software, els texts, els noms de domini, els signes distintius, així com la informació i els continguts recollits al llarg de tot el website pertanyen a Clínica Rumeu i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

La seva utilització, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat semblant o anàloga, es prohibeix totalment, tret de que hi hagi una autorització expressa per part de Clínica Rumeu. L’usuari, únicament i exclussivament, pot fer servir el material que aparegui al website per al seu ús personal i privat, prohibint-se la seva utilització amb finalitats comercials o per a qualsevol altre ús que no sigui el personal i privat.

Clínica Rumeu és respectuosa amb els drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers. Si considera que aquest website pogués estar violant els seus drets, li agrairem que contacti amb Clínica Rumeu, enviant un correu electrònic a l’adreça info@clinicarumeu.com, indicant a l’assumpte del correu “Ref. Website”.

 

INFORMACIÓ GENERAL

En compliment del que preveu la Llei 34/2002, d’onze de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, s’informa a l’usuari que la pàgina web de Clínica Rumeu es troba allotjada al domini clinicarumeu.com.

Clínica Rumeu es un nom comercial que engloba la pràctica professional del Dr. Juan Rumeu Milá. La seu social es troba a Barcelona, Via Augusta, 336, Baixos, CP: 08017 amb NIF: 46.325.270-G.

Clínica Rumeu proveeix serveis odontològics. Per establir una comunicació directa i efectiva amb Clínica Rumeu pot telefonar al número de telèfon 93 414 23 48 o enviar un correu electrònic a l’adreça info@clinicarumeu.com indicant a l’assumpte del correu “Ref. Avís Legal”.

 

LINKS O ENLLAÇOS A ALTRES LLOCS WEB

Clínica Rumeu ha incorporat al website enllaços a altres pàgines web que considera que poden ser del seu interès. L’objectiu d’aquests enllaços és únicament el de facilitar-li la cerca d’altres recursos del seu interès mitjançant Internet. Aquestes pàgines web no pertanyen a Clínica Rumeu, i Clínica Rumeu no fa una revisió dels seus continguts, pel que, Clínica Rumeu no pot fer-se responsable dels seus continguts, del funcionament de la pàgina enllaçada o dels possibles danys que es puguin derivar de l’accés o ús de la mateixa. Clínica Rumeu es mostra plenament respectuosa amb els drets de propietat intel·lectual o industrial que puguin correspondre, a terceres persones, sobre les pàgines web a les que es refereixin els links inserits al website. Per això, si considera que la inclusió d’aquests enllaços al website poguessin estar violant els seus drets, li agrairem que es posi en contacte amb Clínica Rumeu, enviant un correu electrònic a l’adreça info@clinicarumeu.com indicant a l’assumpte del correu “Ref. Website”.

D’altra banda, amb caràcter general s’autoritza l’enllaça de pàgines web o d’adreces de correu electrònic al website, a excepció d’aquells supòsits en els que expressament Clínica Rumeu manifesti el contrari. Addicionalment, i en tot cas per entendre com aplicable l’esmentada autorització general, els enllaços hauran de respectar, necessàriament, la següent condició: l’establiment de l’enllaç no suposarà, per sí mateix, cap mena de d’acord, contracte, patrocini ni recomanació per part de Clínica Rumeu de la pàgina que efectua l’enllaç.

No obstant això, en qualsevol moment Clínica Rumeu podrà retirar l’autorització esmentada en el paràgraf anterior, sense que hagi de fer cap tipus d’al·legació. En tal cas, la pàgina que hagi fet l’enllaç, haurà de procedir a la seva supressió de forma immediata, tan aviat com rebi la notificació de revocació de l’autorització, emesa per Clínica Rumeu.

 

COOKIES

Per veure la política de cookies del website, l’emplacem a que s’adreci a la secció concreta del website on l’informem de forma més particular sobre les cookies emprades, la seva finalitat, i sobre com pot bloquejar-les.

 

PROTECCIÓ DE DADES

En compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les dades personals facilitades pels usuaris en els formularis de contacte del website clinicarumeu.com o mitjançant les adreces de correu electrònic de contacte, seran tractades per Clínica Rumeu amb la finalitat d’atendre i donar curs als comentaris, consultes i suggeriments que els usuaris del website vulguin fer arribar a la organització, i en el cas de que vostè ho hagi autoritzat expressament, per rebre comunicacions i informació de Clínica Rumeu. Per exercir els seus drets segons preveu la legislació vigent, pot adreçar-se a Clínica Rumeu enviant un correu electrònic a l’adreça info@clinicarumeu.com, indicant a l’assumpte del correu “Ref. Protecció de Dades”.