INSTRUCCIONS POSTERIORS A LA INTERVENCIÓ QUIRURGICA ELEVACIÓ DE SINUS MAXIL-LAR

En aquest tipus d’intervenció s’ha emprat material de regeneració òssia i membrana.

Al post-operatori i durant 2 mesos és imprescindible seguir les normes següents per evitar així la mobilització de l’empelt o implant.

  • Glopejar amb el colutori de clorhexidina recomanat sense diluir, 2 cops al dia.
  • No mocar-se sota cap concepte.
  • Esternudar amb la boca oberta.
  • No ajupir el cap.
  • Dormir una mica incorporat/incorporada.
  • No volar en avió ni sotmetre’s a canvis forts de pressió com el submarinisme, etc...
  • No practicar esports d’alt risc ni que requereixin grans esforços físics.
  • No fer natació a la piscina.

Davant de qualsevol dubte, poseu-vos en contacte amb nosaltres al més aviat posible.